ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Банком повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Банку.

Запит на інформацію — це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Банку.

Доступ до публічної інформації про діяльність Банку забезпечується шляхом:

 1. оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації;
 2. розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Банку в мережі Інтернет;
 3. розміщення публічної інформації на інформаційних дошках у приміщенні Банку;
 4. надання інформації під час особистого прийому громадян;
 5. надання інформації по телефону;
 6. надання інформації за запитами на інформацію;

Інформація про діяльність Банку може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

Доступ до публічної інформації про діяльність Банку обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Запити на інформацію приймаються Банком і усній та письмовій формах, з використанням: телефону, пошти, факсимільного зв’язку, електронної пошти.

Письмові запити на інформацію приймаються на адресу: 43016, м. Луцьк, вул. Кафедральна, буд.11, ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» (на конверті вказувати «Публічна інформація»).

У письмовому запиті на інформацію необхідно вказати:

 1. ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти;
 2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
 3. підпис і дату.

 

 Усні запити на інформацію приймаються на номер телефону ( 0332) 77-19-81.                         

Запити на інформацію електронною поштою приймаються Банком шляхом його подання електронними

засобами зв’язку на електронну адресу .

 

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (у форматі .doc)
 2. Додаток 2 до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб  - Запит на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (у форматі .doc)
 3. Додаток 3 до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб - Запит на інформацію, що подається юридичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (у форматі .doc)