Про Західнкомбанк

ПІБ уповноваженої особи

Костенко Ігор Іванович

Термін ліквідації банку

23.07.2014 - 22.07.2018 

Дата публікації про ліквідацію

Газета «Голос України» № 142 (5892)  від 29.07.2014

Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування

вул. Кафедральна, буд. 11, м. Луцьк, Волинська обл., 43016

Графік прийому вкладників

кожного четверга з 11:00 до 13:00

Контактний номер телефону банку

(0332) 77-19-81

Результати інвентаризації майна

та формування ліквідаційної маси_

          Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 268/14 від 25.12.2014 року затверджено  ліквідаційну масу ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» станом на 01.11.2014 року:

-          Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   734 185 562,03 грн.;                                                                                       -          Оціночна вартість –  32 220 763,56 грн.

     Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи, що не були включені до складу ліквідаційної маси Банку.

     Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявлених активів. Отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК», складеного ПП "ТА-ЕКСПЕРТ-СЕРВІС"  (Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності №942/17  від 29.09.2017 р.).

     У зв’язку з виявленням майна, що не було включено до ліквідаційної маси та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення, з метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.11.2014 року з урахуванням змін на 01.03.2018 року (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 989 від 05.04.2018 року )

Складові ліквідаційної маси станом на 01.11.2014 р. з урахуванням змін на 01.03.2018:

Група активів (ліквідаційної маси)

Балансова вартість активів станом на 01.11.2014 .з урахуванням змін на 01.03.2018

Ринкова вартість активів станом на 01.11.2014 .з урахуванням змін на 01.03.2018

(грн.)

(грн.)

1

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції

12 540 043,93

23 304 982,00

2

Кредити, надані юридичним особам

523 023 278,08

4 992 486,90

3

Кредити, надані фізичним особам

161 410 358,59

939 399,52

4

Кошти в інших банках та в НБУ

1 244 645,87

1 244 645,87

5

Каса

500 354,38

500 354,38

6

Дебіторська заборгованість

5 466 193,65

149 504,22

7

Цінні папери

30 000 040,00

11 671,14

8

Дорожні чеки

647,53

647,53

 

Всього :

734 185 562,03

31 143 691,56

9

Позабалансові активи, за якими проведена оцінка

0,00

1 077 072,00

10

Чекові книжки та бланки векселів

1 221,0

19 536,00

 

Всього ліквідаційна маса:

734 186 783,03

32 240 299,56

Уповноважена особа Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб

на ліквідацію ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК»                                                        Костенко І.І.

 

Інформація щодо погашення кредиторських вимог:

Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) на ліквідацію ПАТ «Західінкомбанк» відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду від 16 листопада 2015 року (протокол №271/15) погоджено початок виплати третьої черги Реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ « ЗАХІДІНКОМБАНК» .
   Виплата здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок одного кредитору (Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) у строки відповідно до затвердженого плану погашення кредиторських вимог з дати погодження до повного погашення заборгованості по черзі.

Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) на ліквідацію ПАТ "ЗАХІДІНКОМБАНК" відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду від 12 червня 2015 року (протокол №126/15) погоджено початок виплати другої черги Реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ " ЗАХІДІНКОМБАНК" .

 

ВИПЛАТИ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ ПАТ "ЗАХІДІНКОМБАНК" ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПИСЬМОВИХ ЗВЕРНЕНЬ ДО ФОНДУ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) повідомляє, що виплати відшкодування вкладникам ПАТ "Західінкомбанк", які не звернулися до банку-агента Фонду в період з 30.07.2014 по 09.09.2014, здійснюватимуться за результатами розгляду їх індивідуальних письмових звернень до Фонду.

Для отримання гарантованої суми необхідно надіслати до Фонду:

- особисту заяву вкладника; Бланк заяви про виплату гарантованої суми відшкодування за вкладом у банку, що ліквідується (у форматі. doc).

- копію паспортного документу (сторінки, що містять прізвище, ім’я, по батькові, інформацію про серію, номер, ким виданий, дату видачі, місце проживання або місце перебування);

- копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).

Якщо відшкодування виплачується іншим особам за довіреністю, спадщиною тощо, до Фонду повинні бути надіслані також завірені в нотаріальному порядку копії зазначених документів.

Після отримання Фондом вищезазначених документів вкладнику або іншій особі (представнику, спадкоємцю тощо) буде зроблено переказ коштів і надіслано відповідне повідомлення.

Для отримання коштів вкладнику або іншій особі (представнику, спадкоємцю тощо) необхідно буде звернутись до вказаного у повідомленні банку-агента з паспортом та документом про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).

Довідки у Фонді за телефоном "Гарячої" лінії Фонду: 0-800-308-108 (дзвінки по Україні безкоштовні).

Адреса Фонду: 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33-Б.

 

РЕКВІЗИТИ БАНКУ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про зміну з 14 грудня 2015 року  реквізитів для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК». Юридичні та фізичні особи можуть здійснювати погашення заборгованості в національній валюті у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на накопичувальний рахунок ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» через установи інших банків.

Актуальні реквізити накопичувального рахунку банку:

Отримувач: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАХІДІНКОМБАНК»

Код за ЄДРПОУ отримувача: 19233095

№ рахунку: 32079109101002

Банк отримувача: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, М.КИЇВ

Код банку отримувача (МФО): 300001

 

Довідкова інформація за номером ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК»: 38 (0332) 77-19-81.

„Західінкомбанк” зареєстрований 11 березня 1993 року у формі ТзОВ і належить до IY групи банків України.

   Протягом усієї своєї діяльності банк досяг значних успіхів, збудував потужну розгалужену мережу з 12-и філій та 69-и відділень з кількістю працівників – понад 800 чоловік, де обслуговувалось понад 50 тисяч клієнтів фізичних та юридичних осіб. Банк мав статус „ощадного” і обслуговував велику кількість вкладників. Банком надався весь спектр банківських послуг, розвивався успішно та динамічно і за деякими балансовими показниками, входив в десятку кращих банків України. Банком постійно дотримувались усі передбачені Національним банком України нормативи ліквідності. За результатами перевірок НБУ, банк отримував високі рейтингові оцінки.
   В результаті міжнародної фінансової кризи 2008 року, ситуація в банківській системі України погіршилась, в тому числі і в Західінкомбанку, в результаті чого, з 12 лютого 2009 року по 12 лютого 2010 року в банку діяла тимчасова адміністрація, призначена Національним банком України і було прийнято Програму фінансового оздоровлення.
   В жовтні 2009 року в банку було змінено організаційно правову форму на Публічне акціонерне товариство, шляхом перетворення з ТзОВ.
   З лютого 2010 року в ПАТ „Західінкомбанк” почали працювати нове Правління та Спостережна рада. В банк прийшов новий інвестор - ПАТ Недиверсифікований закритий венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Iнновацiйнi стратегiї".
   На сьогодні, весь колектив банку спрямовує свої зусилля на відновлення повноцінної роботи банку. Поступово здійснюється погашення наданих кредитів та повернення депозитів клієнетам банку, йде відновлення роботи усіх підрозділів по усіх напрямках банківської діяльності. Працюють прямі кореспондентські рахунки, здійснюється реалізація заставного майна, підтримується робота платіжних карток банку, за сумісно розробленою програмою з Платінум-банком, відновлюється робота по споживчому кредитуванню, розроблено нові умови іпотечного кредитування за участю Державної іпотечної установи, проводяться неторгові операції, активно здійснюються операції на міжбанківському валютному ринку, працює система переказів приватних осіб, відновлено прийом комунальних платежів, закінчено спорудження і передано довірителям 56-квартирний будинок у м.Луцьку по вул.Дубнівський,15, що споруджувався через ФФБ „Діамант”. Керівництво та колектив банку прагне в найкоротші терміни повністю забезпечити клієнтів банку якісними банківськими продуктами та послугами.
   Усі пункти ліцензії та дозволів НБУ – діють, внутрішні документи, та положення, приведені до норм діючого законодавства. Банком регулярно і вчасно подається звітність, виконуються усі банківські нормативи ліквідності.
   Банком здійснено оптимізацію витрат, зменшено кількість збиткових підрозділів, проводяться навчальні програми та семінари, йде ротація кадрів та якісне оновлення всієї системи.
   ПАТ „Західінкомбанк” – банк універсальний, який надає повний спектр банківських послуг європейського рівня. Він будує свою роботу на принципах індивідуального підходу до кожного клієнта, гнучкості та оперативності в прийнятті рішень.
   „Західінкомбанк” – завжди відкритий для клієнта і готовий до успішної роботи.